GIELLAJ HILÁ

En onlinekurs i lulesamiska, baserad på läroboken Giellaj hilá av Karin Tuolja och Susanna Angéus Kuoljok.
Illustrationer: Annelie Korak.

 

Åvddåtjála / Förord

Sámij Åhpadusguovdásj la dáv oahppamgirjev, Giellaj hilá álgadahttám oassen oahppamnävojda julevsámegiellaj skåvlå oahppijda. Girjje l tjáleduvvam sidjij gejn sámegiella ij la iednegiellan, valla hiehpá aj ietjá ållessjattugij åhpadussaj. Alep åhpadussaj la aj buorre álggo. Girjen li låhkåmbiehke aktan bágoj majda li tjielggidusá sierra giellaoahppaoasen.
Guovdátja åhpadussuorge li låhkåmbiehkij sisanov bájnatjam. Girje maŋŋegietjen li bágoj såjådimvuoge ja ietjá oase buore máhttet juo oahppama álgon. Bágo li aj tjoahkkiduvvam lisstaj maŋŋegähtjáj. Åhpadiddje viertti dättov hållamgiellaj biedjat dajna gå girjje binnát dakkir gatjálvisájt tjielggi. Girjje aj buorre vuodov åhpadiddjáj vaddá ietjas hárjjidusájt dahkat.
Doajvvo l girjje miellot låhkåmij vuodoåhpan, valla aj alep åhpan dåjvujn dán girje sisadno duoddiduvvá. Ájádussa l aj åhpadiddje máhtti girjev ietjasa giellaábnnasij dagádijn ávkkit. Giellabarggijda hähpá referänssagirjjen. Ja gájkajda gudi jur låhkågåhti, ávkkijihtit girjev tjåvdan giellaj!

Sámij åhpadusguovdásj (Samernas utbildningscentrum) har initierat tillkomsten av Giellaj hilá, lärobok i lulesamiska för att fylla en del av de behov av läromedel som dess elever har. Läroboken har getts ut i sin andra utgåva. Boken är anpassad för dem som inte har lulesamiska som modersmål men nivån på läromedlet gör att den även passar vid vuxenutbildning i övrigt. Den kan dessutom med fördel användas vid förberedande studier inför högre utbildning.
Boken är upplagd med textavsnitt och glosor till vilka det finns grammatiska förklaringar. Den utbildningsverksamhet som centrumet bedriver präglar texternas innehåll. I slutet av boken presenteras grammatiska böjningsmönster och annat som är viktigt att kunna i ett tidigt stadium av språkstudierna. Glosorna är samlade i en ordlista som också finns i slutet av boken. Det är viktigt att läraren ger grunderna i uttal, eftersom boken mycket knapphändigt behandlar sådana frågor. Läraren har också goda möjligheter att göra egna övningsuppgifter som bygger på materialet.
Förhoppningen är att boken ska inspirera till studier på såväl grundnivå som fortsatta studier på högre nivå och även till komplettering och påbyggnad av innehållet. Tanken är också att lärare kan använda boken som utgångspunkt för arbete med eget material. Språkarbetare kan använda boken som referensmaterial. Och till alla som just påbörjar sina studier, behandla boken som en av dina nycklar till språket!

Samernas Utbildningscentrum - Logotyp

Läroboken Giellaj hilá (ISBN: 91-973815-7-8) kan beställas från
Sámij åhpadusguovdásj
Borgargatan 2
S-962 31 JÅHKÅMÅHKKE
info@samernas.se
I samband med andra utgåvan färdigställs denna enkla webbsida med dialoger och ordlista för varje kapitel.
Webbsidan finner man på adressen www.samernas.se/giellajhila
Sámij åhpadusguovdásj tackar Institutet för språk och folkminnen för finansieringen till andra utgåvan av boken samt webb-sidan.

Gå direkt till något av de 30 kapitlen:

 

Läs mer om läroboken

Starta kursen