GIELLAJ HILÁ

 

4. Nälját lågos

Lyssna på dialogen:

Hávsske l duodjuhit. Ánná ájggu dal ålmmågábdev goarrot. Viedtjá gábddásav, lahtte ruvdav. Vuostak vadjá. Lahtte hárpov aj viedtjá ja de viehkev sihtá. Åhpadiddje boahtá, májnnu suv ja javllá:
– Snivva ham Ánná vadjá.

Lulesamiska Svenska Lyssna
nälját näljád- fjärde
hávsske attr. hávsskes trevlig, behaglig, angenäm
duodjuhit slöjda
dal nu
ålmå:j ålmmå:- man
gábdde bd ~ gáppte pt kolt
ålmmå:gábdde bd ~ -gáppte pt manskolt
goarrot r sy
viedtjat ttj hämta
gábddás ~ gápptás tyg till kolt
lahtte ht ~ alek aleg- blå
ruvdda vd kläde
vuostak adv. först
vadjat j klippa, skrädda
hárppo rp tråd
de då, så
viehkke hk hjälp
sihtat d vilja, vilja ha ngt, önska
boahtet komma, anlända
å:hpadiddje lärare
májnnot jn berömma
suv asg., gsg. av sån henne, honom, hans, hennes, sin, sitt
javllat vl säga
snivva attr. adj.; adv. ordentlig, noggrann; adv. ordentligt, noggrant, noga
ham ju, då

Till sidans topp