GIELLAJ HILÁ

 

3. Goalmát lågos

Lyssna på dialogen:

Máhttu ájggu bårråt. Buorre biebbmo l bårråmsajen, rávddo, perun, lájbbe, vuodja, mielkke ja månne. Álu buorre biebbmo. Muhttijn la tjuovttja jali ietjá guolle, muhttijn bierggo, mállebiebbmo, librre jali ietjá sámebiebbmo. Diedon la aj ietjálágásj biebbmo. Málestiddje l Iŋŋgá. Sån la sábme ja årru Goabddálisán.

Lulesamiska Svenska Lyssna
goalmát goalmád- tredje
sadje j plats; ställe; utrymme
bårråmsadje j matplats, servering, restaurang, bar
ájggot jg ämna, tänka göra något
bårråt r äta
biebbmo bm mat; pl. matvaror
rávddo vd röding
perun - berun potatis
lájbbe jb bröd
vuodja j smör; fett
mielkke lk mjölk
månne n ägg
álu ofta, vanligen
muhttijn ibland
tjuovttja vtj sik
jali eller
ietjá iehtjád- annan; pl. andra
guolle l fisk
bierggo rg kött; pl. köttstycken
málle l blod från djur
mállebiebbmo bm blodmat
librre ~ ribrre br lever
sámebiebbmo bm samisk mat
diedon naturligtvis
ietjálágásj -lágátj- annorlunda, annan slags
málestiddje kokerska, kock
Iŋŋgá ŋg Inga
sábme m same
årrot r bo; vara
Goabddális ss s ortsnamn (Kåbdalis)
Goabddálisán i Goabddális

Till sidans topp