GIELLAJ HILÁ

 

2. Nubbe lågos

Lyssna på dialogen:

– Mån lav Ánná viellja. Le gus Ánná ålggon?
– Le, goahte l dale ja sån la dávk danna.
– Buorre. Le gus dat skåvlå goahte ?
– Le, ja ájn vil árrangoahte! Danna l dållå ja suovva. Goade uksa l rahppot. Dale niejdda ja bárnne aj.
– Le gus dån dåhku?
– Lev. Mån lav dåk. Boade dån aj!

Lulesamiska Svenska Lyssna
nubbe pp andra
viellja lj bror
ålggon adv. ute
goahte d kåta; hem
dale där, se där!
sån han, hon
dávk nog, troligen
dan'na där
buorre attr. buorre bra på att sup.; god, snäll, det är bra
dat den eller det där, den, det
ájn vil än, ytterligare, dessutom, vidare
árran eldstad med stenar omkring
árrangoahte d kåta med árran
dållå l eld
suovva v rök
uksa vs dörr
rahppot adv. öppen, öppet
niejdda jd flicka; dotter
bárnne rn son; pojke
aj också, även
dåhku ~ dåk dit

Till sidans topp