GIELLAJ HILÁ

 

1. Vuostasj lågos

Lyssna på dialogen:

– Buoris!
– Buoris!
– Muv namma l Ielli ja mån åhpadav dánna. Gut la dån?
– Mån lav Máhttu ja oahppe lav. Le gus dát skåvllå?
– Le, dát la skåvllå. Le gus Ánná duv oabbá?
– Le.
– Ánná l juo dánna. Boade sisi!

Lulesamiska Svenska Lyssna
vuostasj vuostatj- första
lågos låhkus- lektion, läsavsnitt
buoris hälsningsord (goddag, hej)
muv min, mitt
namma m namn
l är
Iel'li ll kvinnonamn
ja och
mån jag
å:hpadit lära (ut), undervisa
dán'na här
gut vem, vilken; (den) som, vem som
la är
dån du
lav är
Máhttu ht mansnamn
oahppe elev
le är (han, hon, den, det)
gus frågepartikel
dát den/det här, denna, detta
skåvllå vl skola
Án'ná nn Anna
duv din
oabbá pp syster
juo redan
boade! kom!
sisi adv. in

Till sidans topp